Werk maken van Talent

Het regioplan “Werk maken van Talent” is gericht op het optimaal benutten van talent in de Metropoolregio Amsterdam. Het is een samenwerking van het regionale bedrijfsleven, uitzendorganisaties en onderwijs- en kennisinstellingen. Via 10 projecten wordt aan 9.000 talenten kansen geboden. Het project wordt voor de helft gefinancierd door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Het kabinet ondersteunt hiermee de inspanningen om de regionale arbeidsamrkt een impuls te geven. Talent voor Techniek is projectleider van het project “Een technisch profiel op de regionale arbeidsmarkt”. Het project richt zich scholing van jongeren voor de technische arbeidsmarkt op MBO niveau. Zie voor uitgebreide informatie www.amsterdameconomicboard.com/werkmakenvantalent