Overheid en onderwijs

Talent voor Techniek is initiatiefnemer :
• in activiteiten en projecten gericht op verbetering van de instroom in de technische sectoren en vergroting van het technisch vakmanschap
• in activiteiten en projecten gericht op verbetering van de kennis over leren en werken in de techniek binnen het basis- en voortgezet onderwijs
• in activiteiten die leiden tot imago verbetering van leren en werken in de techniek

Talent voor Techniek is een partner:
• voor lokale overheden, georganiseerd in onder meer werkgeversservicepunten en werkbedrijven, op zoek naar oplossingen voor de regionale arbeidsmarktproblematiek
• voor bedrijven en overheden bij de invulling van social return afspraken in de technische sectoren
• voor organisaties die in brede zin activiteiten willen ondernemen die leiden tot duurzame verbetering van, het imago van leren en werken in de techniek en de instroom in technische beroepsopleidingen

Aanbod activiteiten voor het vmbo

LEERJAAR 1-2

•  Gastlessen
•  Opdrachtencarousel
•  Excursie

Gastlessen
De opleidingsbedrijven maken instructeurs vrij om technieklessen te geven.

Opdrachtencarousel
Beschikbaar stellen van opdrachtencarrousel. De opleidingsbedrijven beschikken over aansprekende praktijkopdrachten en leermiddelen waaraan groepjes leerlingen kunnen werken. Deze opdrachten worden in de vorm van een carrousel bij de verschillende opleidingsbedrijven aangeboden.

Excursie
Groepen leerlingen kunnen technische bedrijven en bouw- en technische projecten bezoeken in de regio. Het programma hiervoor kan geregeld worden door de opleidingsbedrijven.

 

LEERJAAR 3

• Stagebemiddeling
• Organiseren van bedrijfspresentaties

Stagebemiddeling
Indien gewenst kunnen stageplaatsen worden geregeld bij bedrijven. Branche-organisaties en opleidingsbedrijven opereren in een netwerk van bedrijven die stageplekken kunnen bieden.

Het organiseren van bedrijfspresentaties
Door goede contacten met bedrijven in de branches in het mogelijk om bedrijfspresentaties te organiseren voor de VMBO’s. Vakmensen uit verschillende branches vertellen over hun vak.

 

LEERJAAR 4

• Aanvullende praktijkinstructies

Aanvullende praktijkinstructies
VMBO’s kunnen voor leerlingen in het 3e en 4e jaar gebruik maken van de expertise van de opleidingsbedrijven en de nieuwste technieken laten demonstreren.

Rondom het vierde jaar organiseren wij diverse voorlichtingsactiviteiten op de opleidingslocaties zoals beroepenmarkten, voorlichtingsavonden en open dagen.

 

LEERJAAR 5-6

• Verzorgen BPV-plaats
• Begeleiding
• Praktijkinstructie

Verzorgen van een BPV-plaats, begeleiding en praktijkopleiding
Tijdens het 5e en 6e leerjaar werken leerlingen aan het “MBO-gedeelte”. Deze fase van de opleiding betreft de primaire kerntaak van de opleidingsbedrijven waarbij plaatsing bij het leerbedrijf, de begeleiding en de praktijkopleiding worden gerealiseerd bij de opleidingsbedrijven.