Opleidingsbedrijven

De opleidingsbedrijven hebben als hoofddoel te zorgen voor voldoende instroom van vakbekwaam talent voor de bij hen aangesloten bedrijven in de technische sectorengevestigd in Noord-Holland.
In nauwe samenwerking met de ROC’s in Noord-Holland worden jongeren opgeleid via de BOL en BBL tot vakbekwame medewerkers van niveau 2 t/m 4. De opleidingsbedrijven verzorgen daarbinnen het praktijkonderwijs in de eigen, optimaal en eigentijds toegeruste, praktijkruimten en zorgen voor plaatsing van de leerlingen bij erkende leerbedrijven voor stage of een leerwerkbaan.