Technisch profiel regionale arbeidsmarkt

Vanaf april 2015 is Talent voor Techniek projectleider van het project “Een technisch profiel op de regionale arbeidsmarkt”. Dit twee jarige project maakt onderdeel uit van het project “Werk maken van Talent” en wordt uitgevoerd binnen de Metropoolregio Amsterdam. Het project ondersteunt jongeren in het keuzeproces richting MBO techniekonderwijs en biedt MBO-bol leerlingen extra praktijktraining voor een betere toerusting voor instroom op de arbeidsmarkt.

Lees meer op www.amsterdameconomicboard.com/werkmakenvantalent

Lees meer