Bestuur

De stichting Talent voor Techniek heeft een algemeen bestuur en een raad van toezicht. Het stichtingsbestuur stelt het beleid vast gericht op haar doelstellingen, het voorbereiden en uitvoeren van initiatieven op het  bieden van werk en opleiding aan jongeren die kiezen voor een baan in de techniek. De directeur van de stichting doet beleidsvoorstellingen passende  bij de doelstelling en voert het door het algemeen bestuur vastgestelde beleid uit.

Het algemeen bestuur bestaat uit:

Voorzitter
G. Schuijt, directeur Bouwmensen Midden-Holland
Penningmeester    
T.M. den Blanken, financieel directeur van Installatiewerk N-H

H.J. Kemkes, directeur van Tetrix bedrijfsopleidingen
P. Seinen, directeur SPG Noord-Holland
R. Cossé, directeur Bouwmensen Amsterdam
L.C.M. Schoenmaker, directeur Bouwmensen KZW
R. Borst, directeur Bouwmensen Gooi- en Vechtstreek
P. van Winssen, directeur Goflex Young Professionals
M. Westerbeek, regiosecretaris van de Koninklijke Metaalunie                   Afgevaardigde RvT

Raad van Toezicht
M. Westerbeek, Koninklijke Metaalunie
O. Vrinten,  Uneto-VNI
J.W.F. Overtoom, Bouwned Nederland